● ● ●

20120305

Neleiskite savo ugniai užgesti, lai ji kibirkščiuoja primindama apie nepakeičiamą esybę, dar ir be paliovos. Neleiskite didvyriui savo sieloje žūti vienišame nusivylime gyvenimu, kurį jūs užsitarnavote ir niekada nesugebėjote pasiekti. Pasaulis kurio jūs trokštate gali būti laimėtas. Tai egzistuoja.. tai tikra.. tai jūsų.

Leave Comment