Archive for balandis 2012

RICHARD BACH "TILTAS PER AMŽINYBĘ"

20120430

Tai, kas mus užburia, sykiu veda ir globoja. Kai netenkame galvos dėl ko nors, ką mylime ar mėgstame, — laivų, lėktuvų, idėjų, — toji stebuklinga aistra nutiesia mums kelius į priekį, panaikina taisykles, priežastis, užglaisto nesutarimus, neša mus pirmyn, nepaisydama prieštaravimų, nuogąstavimų, abejonių. Jei ne ta meilės galybė...

Tu niekuomet neturėsi troškimų, kurių nepajėgtum įgyvendinti.

Klaidų nebūna. Visi įvykiai, kuriuos prisišaukiame, net ir patys nemaloniausi, yra būtini tam, kad išmoktume, ką turime išmokti; kad ir kokį žingsnį žengtume, jis reikalingas nueiti ten, kur esame nusprendę eiti.

Štai ką galų gale reiškia mokytis: svarbu ne tai, pralaimime ar ne, bet — kaip pralaimime, kaip tai pakeičia mus ir ką iš to gauname, ko anksčiau neturėjome, kad galėtume pritaikyti žaisdami kitąsyk. Pralaimėti — savaip reiškia laimėti.

BY MARTHA GRAHAM

20120423

There is a vitality, a life force, an energy, a quickening that is translated through you into action, and because there is only one of you in all of time, this expression is unique. And if you block it, it will never exist through any other medium and it will be lost. The world will not have it. It is not your business to determine how good it is nor how valuable nor how it compares with other expressions. It is your business to keep it yours clearly and directly, to keep the channel open. You do not even have to believe in yourself or your work. You have to keep yourself open and aware to the urges that motivate you. Keep the channel open. ... No artist is pleased. There is no satisfaction whatever at any time. There is only a queer divine dissatisfaction, a blessed unrest that keeps us marching and makes us more alive than the others.

20120418

BY JEFF STUCKEL

You’re going to discover that conversations are best at 4am. The heavier the eyelids, the sincerer the words. Those are the talks you’ll remember. It’s okay not to know the answer and silence is not awkward. It’s shared, so share it more often than not.

MICHAIL BULGAKOV "MEISTRAS IR MARGARITA"

20120412

Tu ištarei savo žodžius taip, tarytum nepripažintum nei šešėlių, nei blogio. Gal malonėtum pagalvoti apie tokį klausimą: ką veiktų tavasis gėris, jeigu nebūtų blogio, ir kaip atrodytų žemė, jeigu joje pradingtų šešėliai? Juk šešėliai krinta nuo daiktų ir žmonių. Štai mano špagos šešėlis. Tačiau šešėlius meta ir medžiai, ir gyvi padarai. Ar tik nenorėtum tu nusiaubti viso žemės rutulio, išrauti visų medžių ir išnaikinti visų gyvių, idant patentkintum savo įgeidį mėgautis plika šviesa? Tu kvailas.

THE EYES ARE ONE OF THE MOST POWERFUL TOOLS A WOMAN CAN HAVE. WITH ONE LOOK, SHE CAN RELAY THE MOST INTIMATE MESSAGE. AFTER THE CONNECTION IS MADE, WORDS CEASE TO EXIST